[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , . . . . : ) ; ) ; ) .

( . - 4- ., . . - .: -, 2005)
..

,

,

,

(c) v0616