[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 100 , 1945 . (. ).
          500, 100, 50, 10 5 . ., 10, 5, 2 1 . . 50, 20, 10 5 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

.

,

-

-

(c) v0616