[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

         1) , 1000 , 1965 . .
          10, 5, 1, 1/2, 1/4 . ., 100 , 100, 50, 25, 10, 5 1 .
         2) . . 1966 . - ( ); 1973 ., . . .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

.

,

-

-

(c) v0616