[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 10 , 100 , 1000 . 1950 .
          50, 10, 5, 1 1/2 . .; 1, 1/2, 1/4 , 1 1/2 ; 100, 50, 20, 10, 5 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

(c) v0616