[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 1000 , 1932 .
          10, 5, 1, 1/2 1/4 . ., 100, 50, 25, 10, 5 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

,

,

,

(c) v0616