[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - ( ), 1967 . (. ), 100 .
          100, 50, 10, 5 1 . ., 50, 20, 10, 5 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

.

,

-

-

(c) v0616