[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 1857 ., 100 .
          1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2 1 . ., 1 . ., 50, 25, 10, 5 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

,

(c) v0616