[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 1/100 .
          5, 2 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)

          - , .

( . - 4- ., . . - .: -, 2005)

          . 100 . = 10 = 1 . . .

( : . . /., ., ./ 2- ., . . - .: , 1993)
..

(c) v0616