[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          (. fyrk) - , 1/4 . 1575 . . . 1,0 (0,8 - 0,9 ). 1624 . . 7 - 8 . , . . , , 1660 . 10 - 12 . 1 . = 1/4 ; 48 = 1 ; 32 = 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616