[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - . 1964 . , 100 .
          1000, 500, 100, 50, 20 . ., 10, 5, 2, 1 1/2 . .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616