[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - 1966 . . . 20 240 . 1966 . (. ).

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

--

(c) v0616