[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - . 1 . . = 100 = 1000 . . . 1885 .
          10, 5, 1, 1/2 1/4 . ., 10 5 , 50, 25, 20, 10, 5, 2 20, 10, 5, 2 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

Ш

(c) v0616