[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - 1925 . . . = 100 = 1000 .
          10, 5, 1 1/2 . . 10, 5 , 2 1 , 5, 2 1 . 1971 . . . . . . = 1000 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

--

(c) v0616