[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - 1907 . . . = 20 = 240 . 1967 . , 100 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

,

-

,

-

-

-

(c) v0616