[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - ( ), 100 .
          1000, 100, 25, 10 5 . ., 1 1/2 1 . ., 1 . ., 25, 10, 5 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

,

-

(c) v0616