[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          1871 1 5 = 1/10 1/2 .

( : . . /., ., ./ 2- ., . . - .: , 1993)
..

(c) v0616