[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - 1000 . 1942 . , 1000 (1000 = 1 ).

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616