[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 100 , 1873 . .
          10 000, 1000, 100, 50, 10, 5 , 10, 5, 2 1 , 50, 25, 10, 5, 2 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

-

-

(c) v0616