[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

         1) 100 .
         2) 10 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616