[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - 1/4 . . 1810 - 1863 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

,

(c) v0616