[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          (. cuarto - ),
         1) 1/4 , (1479-1516). 1/2, 1, 2 4 . 1808 - 1814;
         2) . 1830-1863 - , (. ) 4 . .. 9,03 .. 13,47 .; . .

( : . . /., ., ./ 2- ., . . - .: , 1993)

          - 1/4 XIV XVII . FERT , .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616