[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 1756 - 1757 ., . 750- 96, 48, 24 26, 13 6,5 . , - . 4 2 , - .

( . 4- . / .. / , 1980)

          , (1741 - 1762) 1756 - 1757; 1, 1/2 1/4 . 96, 48 24 . .. - ., .. - . 750- 26, 13 6,5 . 4- 2- , .. - , .. - .

( : . . /., ., ./ 2- ., . . - .: , 1993)
..

,

(c) v0616