[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , . 16 , 16- (1000- ); 12- , 12 4 - , . . . . , .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

,

-

-

-

,

-

-

-

-

-

-

,

.

-

(c) v0616