[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - 1919 - 1924 . 1915 - 1920 . , - . 1917 - 1923 . . ., , , . 10 000 000, 5 000 000, 1 000 000, 500 000, 250 000, 100 000, 50 000, 10 000, 5000, 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 1 1/2 . .
          1924 . . 1 = 1 800 000 . .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

-

-

(c) v0616