[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          (- - 1/8 ) - 1/16 , 1710 - 1863 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

()

,

,

(c) v0616