[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 1485 . . . - 1,84 (0,62 ). 1 . = 1 1/2 . , - , - . .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616