[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

         1) . . = 1/1000 .
          500 250 ., 500 250 . 100, 50, 25, 5, 3 1 .
         2) , 1/1000 .
          5, 3 2 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616