[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          (. mocenigo), 20 , (1474 - 1476): .. - . . , .. - . .. 6,18 .. 6,52 . 1518 . 21 , 1525 - 24 . . 1575, .

( : . . /., ., ./ 2- ., . . - .: , 1993)

          - 20 , (1474 - 1475) 6,52 (6,18 ). - . , - . . (1518 . - 21 , 1525 . - 24 ). 1575 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616