[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , , . 3 - 5% .

( . - 4- ., . . - .: -, 2005)
..

,

-

()

-

.

-

-

,

,

-

(c) v0616