[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          (. Münzhoheit), . . , .

( : . . /., ., ./ 2- ., . . - .: , 1993)
..

-

,

-

-

-

-

-

-

,

.

-

(c) v0616