[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 1/100 .
          50, 25, 10, 5 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616