[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          (. pound piece - ) - 20 4 , 120 (111 ). I 1642 - 1643 . . - , - .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616