[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - 1949 - 1960 ., 1/1000 . - , - (-) . (500 250 .), - (250, 100, 50 25 .), (10 5 .), (1 .).
          1960 . . .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616