[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 100 .
          1898 . 1924 . , 100 . 1925 . . ., 1931 . . 1945 . . : 1 = 2 . . 1 = 10 . . 1945 . . 1947 . . .
          1000, 500, 100, 50 20 . ., 50, 25, 10, 5 1 . ., 50,10, 5, 2 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

,

-

,

-

-

-

(c) v0616