[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 100 ; 1960 . - - , 1919 . - - , 1950 - 1960 . .
          100, 20, 10 5 . , 1 1/2 . . 10, 5 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

,

-

,

-

-

-

(c) v0616