[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 100 ; 1966 . .
          100, 20, 10 5 . ., 5, 1 . ., 50, 20 5 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

-

-

,

.

-

(c) v0616