[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

, ,

          - (-) (-). 1892 . - 2 , 2 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

1392

()

--

(c) v0616