[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - 1971 . . 1972 . - .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

-

,

-

,

-

(c) v0616