[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 1950 ., 100 .
          10000, 5000. 1000, 500, 100, 50, 25, 10, 5, 2 1/2 1 . ., 50, 25, 10, 5 1 ; 100, 50, 25, 5, 2 1 . .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

-

,

-

,

-

-

(c) v0616