[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - 1878 ., 100 .
          50, 25, 10 5 . ., 1 . ., 50, 25, 10, 5, 2 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

-

,

,

-

-

(c) v0616