[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 100 . . . 1948 . . 1961 . . . 10 , 64 , 192 (1 = 4 = 12 ).
          100, 50, 10, 5 2 . ., 1 . ., 1, 1/2 1/4, . ., 50, 25, 10, 5, 2 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

-

,

,

-

-

(c) v0616