[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 1 1973 . , 100 .
          100, 50, 10, 5 2 . . ., 5, 2 1 . . ., 50, 25, 10, 5 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

,

(c) v0616