[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 1/10000 , 1/100 .
          10 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616