[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 1/100 . 1881 . - , - ( ), - . 1962 . - . 50,20, 10, 5, 2 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)

          - , . 1881 .

( . - 4- ., . . - .: -, 2005)

          1881; 100 . = 1 . 1962 . - : .. - . , .. - , .

( : . . /., ., ./ 2- ., . . - .: , 1993)
..

¨

(c) v0616