[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 1/100 .

( . 4- . / .. / , 1980)

          . .

( : . . /., ., ./ 2- ., . . - .: , 1993)
..

(c) v0616