[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - . 1 . 1/2 ; 1967 . .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616