[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          (), 1933 100 40 , 1 = 100 .

( : . . /., ., ./ 2- ., . . - .: , 1993)
..

-

,

-

-

(c) v0616