[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

, ,

          - ( ). , -. 100 - 150 .; . 1/4 - 1/6 , 1/2 - 1/3 . . 0,33 (1 - 50 . ).

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

-

-

-

-

,

(c) v0616