[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - ( 4,266 ); 1/48 , 1/96 . - 4,2 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616