[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , . 2000 . 8 . , 1500 .

( . - 4- ., . . - .: -, 2005)
..

,

-

-

,

,

.

(c) v0616